1. Po przybyciu, goście zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości w celu dokonania zameldowania .

2. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą odwiedzać zameldowanych gości w godzinach 8-22 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem ośrodka .

3. Podczas pobytu prosimy o takie zachowanie, które by nie zakłócało wypoczynku pozostałych gości zarówno w ciągu  dnia, a przede wszystkim o niezakłócanie w godz 22-7 ciszy nocnej .

4. Prosimy o zachowane porządku i czystości, w szczególności w dniu wyjazdu.

5. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie mienia ośrodka powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki prosimy o powiadomienie właściciela ośrodka  niezwłocznie w sytuacji, gdyby należało działać szybko w celu ograniczenia rozmiarów szkody .

6. Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o zamykanie okien i drzwi. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ( w tym pieniądze ) pozostawione w domku oraz za samochód na parkingu.

7. Prosimy o zabezpieczanie klucza przed utraceniem – za dorobienie klucza pobieramy opłatę 15 PLN .

8. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad dziećmi na terenie ośrodka, a w szczególności podczas zabawy na placu zabaw. Za skutki zaniedbań z tego tytułu właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności.

9. Zawarcie umowy najmu oznacza akceptację regulaminu .  

 

 

 

                                                                 ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU