Oferujemy Państwu wynajem apartamentów na następujących warunkach:

  1. okres wynajmu w sezonie wakacyjnym trwa 7 dni lub ich wielokrotność,
  2. okres ten liczony jest od soboty do soboty, albo od niedzieli do niedzieli;
  3.  domki będą udostępniane w dniu początku  rezerwacji sukcesywnie (w miarę, jak zostaną posprzątane) w godz. 12-16, opuszczenie domku powinno nastąpić do godz. 10 w dniu zakończenia rezerwacji ( tzw. doba hotelowa),
  4.  klucze do domku wydajemy gościom osobiście – w godzinach 12- 16.00, przyjazd w innych godzinach należy uzgodnić indywidualnie,
  5. zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu, po okazaniu domku, do uzgodnionej zapłaty za pobyt u nas należy uiścić na rzecz Urzędu Gminy opłatę klimatyczną,
  6. na gości, którzy uiścili zadatek, czekamy do dnia następnego (od umówionego terminu przyjazdu) do godz. 10 (o ile na piśmie nie uzgodnionio  inaczej). Brak przyjazdu w terminie rezerwacji i pisemnego uzgodnienia późniejszego terminu przyjazdu uznajemy ( po godz 10. oo następnego dnia od początkowego dnia rezerwacji ) za rezygnację gości  z umowy,
  7. w przypadku zapłaty z góry całej kwoty za pobyt (przed terminem przyjazdu) – domek pozostaje do dyspozycji gości, przez cały okres rezerwacji,
  8. w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od wynajmującego, należność za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi,
  9. domek wynajmujemy w całości,
  10. możliwy jest przyjazd dodatkowych gości do domku (poza liczbą gości uzgodnioną podczas rezerwacji) i ich pobyt po uzgodnieniu tego z wynajmującym i uiszczeniu dodatkowo uzgodnionej opłaty.

Rezerwacja pobytu:

Aby zarezerwować domek należy:
– skontaktować się telefonicznie lub emailem w celu ustalenia terminu i innych warunków pobytu,
– po wstępnej rezerwacji domku należy niezwłocznie(chyba, że umówiono się inaczej) dokonać przelewu zadatku z tytułu rezerwacji w  uzgodnionej wysokości ( 500 PLN – 600 PLN ) za każdy  tydzień pobytu,
-w przypadku zbiegu wstępnych rezerwacji ostatniego wolnego domku w określonym terminie o sfinalizowaniu rezerwacji decyduje dzień i godzina informacji przesłanej na nasz adres e-mailowy grafem@tlen.pl z załączonym potwierdzeniem zapłaty zadatku z tego tytułu na nasze konto :
Bank Pekao S.A.         nazwa konta: PHU „NATALIA” S.C.
nr konta: 30 1240 3770 1111 0010 9421 1275

dla wpłat z zagranicy                                                                                                                                    PL 30 1240 3770 1111 0010 9421 1275

– po wpływie w/w kwoty zadatku na nasze konto rezerwację uważa się za sfinalizowaną,a umowę najmu za zawartą,
– zawarcie umowy najmu jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i wynajmu oraz regulaminu pobytu

Rezerwację dokonuje się telefonicznie ( w godz. 8-21 ):

tel 502 681 571

email: grafem@tlen.pl

Kontakt w języku angielskim lub niemieckim:
Deutsch – English: +48 880 693 396